Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinniśmy udać się wyłącznie wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zdrowia i życia. Nie jest to tożsame z pogorszeniem stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniem. W takich przypadkach, możemy udać się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub lekarza POZ. 

Kiedy stan pacjenta jest stabilny i może on samodzielnie dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub skorzystać z nocnej i  świątecznej opieki  zdrowotnej, nie powinniśmy wzywać pogotowia czy udawać się na szpitalny oddział ratunkowy. Jeśli wystarczającą terapią jest podanie leków przeciwbólowych dostępnych w aptece bez recepty, jeśli doznaliśmy drobnego urazu lub oparzenia i jesteśmy  w stanie samodzielnie opatrzyć ranę i po prostu zgłosić się do poradni chirurgicznej – nie wzywajmy pogotowia i nie jedźmy na SOR.

Wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinna być przemyślana. Generalnie powinni trafiać tam pacjenci w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, którzy do szpitala zostali przetransportowani karetką. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. 

Do sytuacji i objawów, z jakimi należy zgłosić się na SOR zaliczamy m.in.: 

Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej specjalistycznej placówce medycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki. Pamiętajmy, że jeśli nasz stan nie jest ciężki, a pomoc lekarza pierwszego kontaktu jest wystarczająca lub możemy skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, nie absorbujmy niepotrzebnie czasu i energii ratowników medycznych, pielęgniarek  i lekarzy, którzy ratują życie.

Więcej szczegółów na www.ratownictwomedyczne.com.pl