Zadławienie, zarówno w przypadku osoby dorosłej jak i dziecka, jest sytuacją potencjalnie niebezpieczną i wymaga natychmiastowych działań. W jaki sposób udzielić pomocy osobie, która się zadławiła?

Postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłych  , powinno przebiegać według określonych zasad.  Jeżeli poszkodowany ma objawy częściowej niedrożności dróg oddechowych, zachęcaj go do intensywnego kaszlu. Ta czynność może spowodować wydostanie się ciała obcego na zewnątrz. Osoba poszkodowana może dodatkowo pochylić się do przodu, opierając się o stół lub oparcie krzesła.
Jeżeli poszkodowany ma objawy całkowitej niedrożności, ale jest przytomny, należy zastosować do 5 uderzeń w okolicę między łopatkami. W tym celu, należy stanąć z boku i nieco za poszkodowanym, podłożyć jedną dłoń pod mostek poszkodowanego i pochylić go do przodu tak, aby ciało obce mogło przedostać się do ust, a nie przesuwało się w głąb dróg oddechowych. Po każdym uderzeniu sprawdź czy ciało obce wydostało się i czy drogi oddechowe są już drożne. 

Jeżeli czynność nie przyniesie efektu należy zastosować manewr Heimlicha. Aby go prawidłowo przeprowadzić, trzeba stanąć za poszkodowanym i objąć go ramionami na wysokości nadbrzusza. Następnie musimy pochylić go do przodu, zacisnąć pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem a mostkiem. Dalej, drugą ręką łapiemy za zaciśniętą pięść i silnie pociągamy do wewnątrz i ku górze. Powtarzamy tę czynność do 5 razy. Jeżeli nie przyniesie to efektu,  należy kontynuować uderzenia w okolicę międzyłopatkową w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza. 

Jeżeli poszkodowany straci przytomność, należy ułożyćgo na ziemi i natychmiast wezwać fachową pomoc dzwoniąc pod numer 999 lub 112! Jeśli poszkodowany przestanie oddychać, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową w schemacie 2 oddechy i 30 uciśnięć klatki piersiowej. Czynności wykonujemy do powrotu oddechu i świadomości poszkodowanego lub do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

W przypadku dziecka poniżej pierwszego roku życia, działamy w sposób następujący: 

Jeżeli doszło do utraty przytomności, natychmiast wzywaj pomoc! Jeśli dziecko nie oddycha, należy wykonać  30 uciśnięć klatki piersiowej, udrożnić drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu. Następnie wykonujemy 2 oddechy ratunkowe i 30 uciśnięć. Kontynuujemy resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego lub powrotu czynności życiowych.