Ważne numery

Dla osoby dzwoniącej są to:

 

Podstawowe numery telefonów:

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)

999 – pogotowie ratunkowe

997 – Policja (obsługiwany przez centrum powiadamiania ratunkowego)

998 – straż pożarna

 

Dodatkowe numery telefonów: 

983 – pogotowie weterynaryjne

984 – ratownictwo wodne

985 – ratownictwo morskie i górskie

986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach)

987 – centrum zarządzania kryzysowego

991 – pogotowie energetyczne

992 – pogotowie gazowe

993 – pogotowie ciepłownicze

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert

996 – Centrum Antyterrorystyczne

 

Dane teleadresowe SOR, CU CUD i oddziałów udzielających świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego są ujęte w rejestrze PRM – https://rprm.ezdrowie.gov.pl/